CFASHION Loyalty Club

POSEBNE POGODNOSTI ZA ČLANOVE CFASHION LOYALTY KLUBA

  • Sakupljanje bodova i kupovina po nižim cenama
  • Akcije namenjene isključivo za članove CFASHION Loyalty kluba
  • Razna iznenađenja i pokloni

 

Šta je CFASHION Loyalty Klub?

CFASHION se trudi da uvek vodi računa o svojim kupcima. Formiranjem CFASHION Kluba želimo da odemo korak dalje u nameri da na poseban način nagradimo Vaše ukazano poverenje. Vaše članstvo za nas predstavlja veliku privilegiju, a Vama priliku da postanete deo našeg tima koji uvek dobija više. Dobrodošli.

Pogodnosti CFASHION Kluba?

Kao član CFASHION Kluba dobijate mogućnost da ostvarite i do 20% popusta na kupovinu.
Bićete prvi koji će dobiti obaveštenja o pristizanju nove kolekcije, akcijama i sniženjima u našim radnjama.
Bićete u mogućnosti da uživate u posebnim akcijama koje su dostupne samo članovima CFASHION Kluba.
Možete očekivati iznenađenja.

Rabatna Skala:

UKUPNA POTROŠNJA

VISINA POPUSTA

15.000- 24.999 RSD

3%

25.000 - 39 999 RSD

5%

40.000 - 54999 RSD

7%

55.000 - 69.999 RSD

10%

70.000 - 99.999 RSD

13%

100.000 - 130.000 RSD

15%

preko 130.001 RSD i više

20%

* popust ostvaren kroz članstvo u klubu vernih kupaca se ne odnosi na artikle koji već imaju neki popust.

 

Ostvarivanje i obračunavanje popusta

Pristupanjem u CFASHION Klub svaka Vaša kupovina se evidentira na kartici i zbirno utiče na rang kome ćete pripasti, odnosno na visinu popusta koji ćete ostvariti. Svaki iznos kupovine se evidentira bez obzira da li su određeni artikli na akciji ili na sniženju, dok se ostvarivanje popusta može primeniti samo na nesnižene artikle. Dakle, svakom kupovinom možete dostići viši rang i ostvariti veći popust.
Obračunski periodi su šestomesečni i to od 01.01. do 30.06. i od 01.07. do 31.12. Ukupna potrošnja evidentirana u jednom obračunskom periodu određuje koliki popust je moguće ostvariti u narednom obračunskom periodu. Prilikom preseka stanja na kraju obračunskog perioda dodeljuje Vam se popust koji ste ostvarili a sve evidentirane kupovine se poništavaju i započinje se novi obračunski period. Prilikom svake kupovine možete dobiti obaveštenje o tome koja je suma dovoljna da biste prešli u viši rang rabatne skale. 

Upustvo za korišćenje popusta na sajtu

Detaljno uputstvo za korišćenje popusta na sajtu možete videte OVDE.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

CRYPTO FASHION d.o.o. Beograd upravlja obradom ličnih podataka članova C FASHION CLUB prikupljenih prilikom popunjavanja obrasca za pristupanje C FASHION CLUB -u.

Prilikom popunjavanja obrasca potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, datum rođenja i zanimanje, s tim što podaci i datumu rođenja i zanimanju nisu obavezni.

Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu izdavanja LOYALTY kartice, obaveštavanja članova C FASHION CLUB o stanju na LOYALTY kartici, pogodnostima, mogućnostima kupovine po povlašćenim cenama preko sajta: www.cfashion.rs, u maloprodajnim objektima CRYPTO FASHION d.o.o. Beograd, kao i u objektima partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi https://www.cfashion.rs/lokali-po-gradovima, o novim kolekcijama, sezonskim akcijama, rasprodajama kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda.

Prilikom kupovine sa LOYALTY karticom CRYPTO FASHION d.o.o. Beograd takođe prikuplja i obrađuje podatke o pojedinačnim kupovinama članova C FASHION CLUB (npr. podatke o članstvu u C FASHION CLUB -u, o kupljenim artiklima, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a u cilju korišćenja pogodnosti koje se pružaju članovima C FASHION CLUB, kreiranja prilagođenih ponuda, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje CRYPTO FASHION d.o.o. Beograd pruža, rešavanja reklamacija i drugih mogućih problema.

Lične podatke članova C FASHION CLUB u prethodno navedene svrhe CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd obrađuje isključivo na osnovu pristanka datog popunjavanjem obrasca za pristupanje C FASHION CLUB-u.

Članovi C FASHION CLUB, a u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka u svakom trenutku imaju sledeća prava: pristupa (u svakom trenutku imaju pravo da dobiju informaciju o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ličnih podataka, a takođe imaju pravo da traže kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko članovi C FASHION CLUB žele da ostvare napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to mogu da učine na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu ili u bilo kojoj od  prodavnica KIDS BEBA d.o.o Beograd kao i u objektima njegovih partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi ww.CFASHION.com ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: [email protected] ili poštom na CRYPTO FASHION doo Beograd, Djordja Kratovca 8 sprat 3 stan 7.

CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd lične podatke članova C FASHION CLUB po potrebi prosleđuje pouzdanim trećim licima sa kojima sarađuje u obavljanju svoje delatnosti. U tom smislu navedene lične podatka CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd može proslediti: povezanim privrednim društvima, partnerima koji učestvuju u programu izdavanja i upotrebe BK LOYALTY KARTICE, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja mu pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja mu pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja mu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd lične podatke članova C FASHION CLUB čuva za sve vreme njihovog članstva u C FASHION CLUB-u.  Istupanjem iz C FASHION CLUB CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd se obavezuje da će lične podatake članova izbrisati.

Za sva pitanja u vezi sa obradom lčnih podataka članovi se mogu obratiti CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd telefonom na 06083822118 ili slanjem email-a na adresu info@cfasion.rs ili slanjem pisma CRYPTO FASHION doo Beograd, Djordja Kratovca 8 sprat 3 stan 7. 11000 Beograd. CRYPTO FASHION d.o.o.Beograd poziva članove C FASHION CLUB da se u svakom slučaju upoznaju i sa načinom na koji CRYPTO FASHION doo Beograd, Djordja Kratovca 8 sprat 3 stan 7.Beograd obrađuje njihove lične podatke, kao i sa pravima koja s tim u vezi imaju u Polisi privatnosti, koja se može naći na sajtu: https://www.cfashion.rs/politika-privatnosti